MŠ VARŠAVSKA


Perníková chalúpka

V divadelnom  predstavení  Perníková chalúpka účinkovali  spolu s hercami aj deti našej MŠ, divadlo malo veľký Úspech, čo deti ocenili potleskom.

Kanysterapia

Pes je najlepší priateľ človeka, ochranca  a v mnohých prípadoch pomáha aj po citovej stránke tým, ktorí to potrebujú, čo bolo deťom ukázané trénerkami psov kanysterapie.

 


Deň jablka

 

Vitamíny sú v jesennom období veľmi dôležité a p. učiteľka nám ich ukázala v rôznej podobe.

 


Škaredé káčatko

Dnes sme mali divadlo " Škaredé káčatko". Bolo to zaujímavé a aj poučné.
 

Divadlo

Už ste videli domček na stračej nôžke? My sme ho mali v materskej škole.

Kde býva kuriatko

Teta Pažická nám opäť prišla zahrať hudobné divadielko. Bolo o kuriatkach.

Pyšná princezná

Toto divaielko bolo o pyšnej princezne.

Škola v prírode

V zdraví sme sa vrátili, školu v prírode sme si užili.

Kolobežkova súťaž

Stonožky, včielky a mravčeky kolobežky vybrali a sily si zmerali

Školský rok 2017/2018


Návšteva Ťukiho 

Náš kamarát Ťuki sa prišiel zabaviť s detičkami z tried Stonožiek, Včielok a Mravčekov...

Beh zdravia

Spolu sme si zabehali a zdravie si utvrdili...


Deň "Jablka"

 Jabĺčka  si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Aj deti z našej materskej školy si v tento deň pochutnávali na šťavnatých jabĺčkach a výrobkov z nich a zabavili sme sa pri jablĺčkových aktivitách.


Divadielko - Drozdík Čimko

Do škôlky nás prišla pozriet pani Pažická spripraveným divadielkom o drozdíkovi Čimkovi

Kurz plávania

Plávanie má každý rád, voda je náš kamarát...prihlásené deti sa zúčastnili týždňového kurzu plávania.


Divadielko o Jankovi a Marienke

Janko a Marienka sú radi, že deti na Varšavskej sa stali ich kamarátmi.

Mikuláš

Prišiel ku nám Mikuláš, čert aj anjel ten je náš...


Divadielko o neposlušenej Alici

Poučné divadielko, kedy z neposlušnej Alici sa stala poslušná :)

Kanysterapia

Prišli nás pozrieť aj naši štvornohí kamaráti, ktorí pomáhajú chorým detičkám...


Návšteva uja Jana s Gitarou

Do škôlky dnes prišiel ujo Jano s gitarou, s ktorým sme si super zatanocovali a zaspievali.

 Karneval

Dlho očakávaný karneval si deti všetkých tried poriadne užili, veď predvádzať sa v maskách, po tom túžili....

 

 


Deň rodiny

 Na Deň rodiny všetci sme pozvaní, maminka, ocko, braček i sestrička, s každým sa rád hrám, nik tu nie je sám, máme milé predstavenie a aj chutné občerstvenie

Veľký Medzinárodný deň detí 

Takto veselo a zábavne sme oslávili sviatok našich detí z tried Mravčekov, Včielok a Stonožiek. 

Olympijské hry

Jedno krásne slniečné dopoludnie sme sa zišli na šk. dvore, kde sme si zasúťažili na Letných olympijských hrách. disciplíny boli náročné, no deti sa s nimi poriadne popasovali...veď posúdťe sami...

Škola v prírode

Týždeň, ktorí zažili naši predškoláci v škole v prírode. Vrátili sa množstvom zážitkov...veď posúďte sami.... :)
 

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda, piatok : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok, piatok : 14:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede