Beseda

14.03.2018 20:44

 

Vážení rodičia predškolákov,
 
pozývame Vás na besedu so špeciálnou pedagogičkou zo Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva p. Pieronovou a učiteľkami 1. ročníka zo ZŠ Karpatská a Martinská. Dozviete sa, čo má dieťa ovládať pri vstupe do 1. ročníka ZŠ. Hosťom môžete klásť otázky,týkajúce sa tejto problematiky.
Termíny besedy :
MŠ Varšavská : 22.3.2018 o 15:30 hod.
MŠ Trnavská  : 26.3.2018 o 15:30 hod.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071