Hlavná kuchárka

28.01.2018 22:23

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na hlavnú  kuchárku:

 - výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie, že sú    zdravotne a odborne spôsobilé na výkon takejto práce

 - prax v odbore min. 5 rokov, vítaná prax v školstve

 - komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť

 - schopnosť pracovať samostatne a zároveň riadiť prácu ostatných

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v MŠ Trnavská alebo na telefónnom čísle:

041/ 525 3103

 alebo 0911962570

u riaditeľky Materskej školy Mgr. Eleny Kubalovej

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071