Letná škôlka

27.06.2018 21:47

Vážení rodičia

Z dôvodu havárie vody v MŠ Varšavská bude prevádzka letnej škôlky presunutá do MŠ Trnavská. Zoznamy detí budú vyvesené na jednotlivých triedach.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071