Oboznamovanie sa s anglickým Jazykom

01.10.2018 14:52

                                          Milí rodičia,

prvá lekcia krúžku Oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutoční:

MŠ  Varšavská  03.10.2018 od  14.30 do 15.00 hod.

                                          MŠ Trnavská    03.10.2018 od  15.30 do 16.00 hod.
 

 

                                          Mgr. Markéta Belanová

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede