Odsúhlasené poplatky

19.09.2017 20:53

Vážení rodičia,

na pleníárnych schôdzach ZRŠ boli odsúhlasené nasledovné poplatky :

 

Príspevok ZRŠ : 40,00 € na rok

platí sa v dvoch splátkach :

20,00 € do 30.9.2017

20,00 € do 28.2.2018

Je možné zaplatiť naraz celú sumu

 

Príspevok do triedneho fondu : 3€/mesiac na každé dieťa

      Príspevok sa platí do 10-teho v mesiaci pri vyberaní poplatku za MŠ
 

Poistné na za stratené veci : 0,50€ na školský rok     

Zaplatiť do 30. 9. 2017 u triednych učiteliek

 

Pracovné zošity : 

Motýliky : 3,00€

Včielky : 3,00€

Mravčekovia : 2,00 €

 

Projekt "Dopraváčik"

      Predškoláci 3,00 € zaplatiť do 30.9.2017 na triedach u p. učiteliek

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071