Príspevok na prevádzku MŠ

08.05.2018 22:48

Vážení rodičia,

príspevok na prevádzku MŠ za mesiac Máj 2018 sa bude platiť v dňoch 10.05. (štvrtok) až 11.05. (piatok) 2018. Prosíme o dodržanie termínu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071