Rodičovské združenie

29.08.2018 09:08

Vážení rodičia,

pozývame Vás na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční nasledovne :

na Trnavskej ulici : 10.septembra o 16:00 hod.

na Varšavskej ulici : 11. septembra o 16:00 hod.

Program RZ:

1. Privítanie

2. Hospodárenie s financiami

3. Školský úporiadok

4. Odsúhlasenie príspevku RZ

5. Odsúhlasenie prevádzky MŠ

6. Voľba členov do výboru OZ Zdravko

7. Voľba členov do Rady školy

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Záver

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda, piatok : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok, piatok : 14:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede