STRAVNÉ PRE PREDŠKOLÁKOV OD 1.1.2019

18.12.2018 21:40

V súvislosti so zmenou zákona 544/2010 o „dotáciách na stravu“ sa menia pravidlá poplatkov za stravu pre deti, ktoré majú rok pred vstupom do 1. ročníka Základnej školy.

Doterajšia hodnota stravného pre dieťa na jeden obed pri celodennom pobyte v MŠ (1,19 € na nákup potravín + 0,10 € výška režijných nákladov = 1,29 €) bude znížená o štátnu dotáciu 1,20 €.  Zákonný zástupca „predškoláka“ bude  doplácať 0,09 €  za každý odobratý obed.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede