Termíny poplatkov

19.09.2017 21:14

Príspevok na prevádzku MŠ vo výške 17,00 € sa platí vždy do 10-teho v mesiaci na triede u paní učiteliek

 

Poplatok za stravu sa platí mesiac dopredu do 30-teho predchádzajúceho mesiaca:

- šekom na pošte

- platbou v banke

- internetbankingom

Ako variabilný symbol napíšte číslom mesiac a rok, za  ktorý sa strava platí. Kvôli identifikácii platby do odkazu pre prijímateľa napíšte meno diaťaťa, za ktoré sa strava platí.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071