Začiatok školského roka

29.08.2018 09:02

Milí rodičia, milé deti,

pomaly sa končia prázdniny a materská škola a jej zamestnanci sa už pripravujú na nový školský rok. Materská škola je už vyupratovaná, vyblískaná a hračky už len čakajú na svojich kamarátov - detičky, ktoré už do materskej školy chodili ale aj na tie, ktoré prvý krát prídu medzi nás. Nezabudnite, otvárame 3. septembra.  Menoslovy detí budú vylepené na dverách jednotlivých pavilónov a na triedach. Ak by sa vyskytli nejaké problémy kontaktuje na MŠ Trnavská    p. riaditeľku, ktorá bude v riaditeľni a na MŠ P. zástupkyňu Polačekovú, ktorá bude v triede Včielok.

TEŠÍME SA NA VÁS.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda, piatok : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok, piatok : 14:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede