ZÁTVOR MŠ POČAS ZIMNÝCH PRÁZDNIN

17.12.2018 13:18

VÁŽENÍ  RODIČIA

 

Prevádzka materskej školy bude počas zimných prázdnin

od 27.12.2018 (štvrtok) do 04.01.2019 (piatok)

 

 P R E R U Š E N Á

 

 07.01.2019 (pondelok) bude materská škola otvorená pre prihlásené deti.

Od 08.01.2019 (utorok) bude materská škola v plnej prevádzke.

 

Prajeme Vám všetkým krásne a ničím nerušené Vianočné sviatky.

 

  Mgr. Elena Kubalová, riad.MŠ  a kolektív MŠ

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede