OZNAM

PLATENIE ZA LETNÚ MŠ

10.05.2019 12:57
Vážení rodičia Poplatky za letnú MŠ  sa budú uhrádzať v čase od 10. - 11. júna 2019 nasledovne : Za stravu na účet :   SK41 5600 0000 0003 3038 6006   Na prevádzku MŠ na účet :   SK17 5600 0000 0003 5529 4001    Ak nebude na účte MŠ poplatok za stravu a MŠ do...

—————

Angličtina - ZMENA

18.02.2019 13:46
  Krúžok „Oboznamovanie s AJ“   Milí rodičia, z organizačných dôvodov, bude krúžok           „Oboznamovanie s AJ“  v II. kvart., ktorý začína po jarných prázdninách,  prebiehať vždy v pondelok od 14:30 do...

—————

Zápis do MŠ

18.02.2019 13:27
Prijímanie detí  do  materskej školy  na školský rok 2019/2020   Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 bude vo...

—————

LETNÁ PREVÁDZKA

01.02.2019 09:51
Vážení rodičia,   Riaditeľka MŠ Trnavská  oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude zabezpečená v termíne  od 29. júla 2019 do 23. augusta 2019 na elokovanom pracovisku Varšavská 2. Otvorené budú 3 triedy s celkovým počtom 63...

—————

STRAVNÉ PRE PREDŠKOLÁKOV OD 1.1.2019

18.12.2018 21:40
V súvislosti so zmenou zákona 544/2010 o „dotáciách na stravu“ sa menia pravidlá poplatkov za stravu pre deti, ktoré majú rok pred vstupom do 1. ročníka Základnej školy. Doterajšia hodnota stravného pre dieťa na jeden obed pri celodennom pobyte v MŠ (1,19 € na nákup potravín + 0,10 €...

—————

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

14.09.2018 10:08
V školskom roku 2018/2019 budú prázdniny v týchto termínoch Prázdniny.docx (11,4 kB)

—————

Poplatky v MŠ

12.09.2018 13:31
Na rodičovských združeniach konaných 10. a 11. septembra 2018 Boli odsúhlasené nasledovné poplatky: - 40 € ZRŠ - v dvoch splátkach na účet OZ Zdravko : SK75 5600 0000 0087 4797 4002                   prvá splátka...

—————

Odhlasovanie zo stravy

18.11.2015 12:18
Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy vždy v kuchyni,  alebo na pevnú linku :  MŠ Trnavská : 041/5253103 MŠ Varšavská: 041/5630071 Prosíme, neodhlasujte deti zo stravy u p. učiteliek na triede. Za porozumenie ďakujeme

—————


TENTO MESIAC PRIPRAVUJEME

 

Návšteva Základnej školy

Už sa blíži veľký deň našich predškolákov - zápis do 1. ročníka Základnej školy. Ale nečaká ich len zápis, ale oni si aj na vlastnej koži vyskúšajú ako to je učiť sa v škole. Sadnú si do lavíc s terajšími prváčikmi a budú sa "učiť".

Olympiáda

Nie je síce olympíjsky rok , ale my si olympiádu spravíme. Našu školkársku. Budeme súťažiť v rôznych športových disciplínach. A samozrejme tak, ako to vyžadujú pravidlá olympiády  - čestne.

Deň rodiny

Milí rodičia, starí rodičia, súrodenci.
Všetkých Vás srdečne pozývame na spoločné popoludnie pri príležitosti Dňa rodiny. Pripravili sme pre Vás veľa zaujímavých aktivít a malé pohostenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Vaše deti a kolektív zamestnancov MŠ.
 
MŠ Varšavská : 29. mája 2019 o 15:00 hod.
MŠ Trnavská :  29. mája 2019 o 15:00 hod.

Noc v MŠ

Milí rodičia, chceme Vám povedať a ospravedlniť sa Vám, že dňa 31.mája 2019 nebudeme spať doma s Vami. Rozhodli sme sa, že budeme spať v materskej škole s našími pani učiteľkami. Tešíme sa na rôzne aktivity a veselé príhody.
 
Prosíme, vydržte to bez nás jednu noc. Vaši predškoláci z MŠ Varšavská.

Materská škola informuje

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Tento mesiac plánujeme

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede