OZNAM

Príspevok na prevádzku MŠ

06.01.2019 20:48
Vážení rodičia, príspevok na prevádzku MŠ za mesiac január 2019 sa bude platiť v dňoch 09.01. (streda) a 10.01. (štvrtok) 2019. Prosíme o dodržanie termínu. Ďakujeme.

—————

STRAVNÉ PRE PREDŠKOLÁKOV OD 1.1.2019

18.12.2018 21:40
V súvislosti so zmenou zákona 544/2010 o „dotáciách na stravu“ sa menia pravidlá poplatkov za stravu pre deti, ktoré majú rok pred vstupom do 1. ročníka Základnej školy. Doterajšia hodnota stravného pre dieťa na jeden obed pri celodennom pobyte v MŠ (1,19 € na nákup potravín + 0,10 €...

—————

ZÁTVOR MŠ POČAS ZIMNÝCH PRÁZDNIN

17.12.2018 13:18
VÁŽENÍ  RODIČIA   Prevádzka materskej školy bude počas zimných prázdnin od 27.12.2018 (štvrtok) do 04.01.2019 (piatok)    P R E R U Š E N Á    07.01.2019 (pondelok) bude materská škola otvorená pre prihlásené deti. Od 08.01.2019 (utorok) bude materská škola...

—————

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

14.09.2018 10:08
V školskom roku 2018/2019 budú prázdniny v týchto termínoch Prázdniny.docx (11,4 kB)

—————

Poplatky v MŠ

12.09.2018 13:31
Na rodičovských združeniach konaných 10. a 11. septembra 2018 Boli odsúhlasené nasledovné poplatky: - 40 € ZRŠ - v dvoch splátkach na účet OZ Zdravko : SK75 5600 0000 0087 4797 4002                   prvá splátka...

—————

Odhlasovanie zo stravy

18.11.2015 12:18
Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy vždy v kuchyni,  alebo na pevnú linku :  MŠ Trnavská : 041/5253103 MŠ Varšavská: 041/5630071 Prosíme, neodhlasujte deti zo stravy u p. učiteliek na triede. Za porozumenie ďakujeme

—————


TENTO MESIAC PRIPRAVUJEME

 

Tématický týždeň ZIMA

Hurá, konečne máme naozajstnú zimu!!!!!!!!!! Budeme sa v materskej škole učiť o nej  básničky, pesničky, kresliť si, spievať, vytvárať objekty. Čo urobíme na túto tému si budete môcť pozrieť vo vstupných halách.

Materská škola informuje

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Tento mesiac plánujeme

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede