OZNAM

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

14.09.2018 10:08
V školskom roku 2018/2019 budú prázdniny v týchto termínoch Prázdniny.docx (11,4 kB)

—————

Príspevok na prevádzku MŠ

12.09.2018 22:48
Vážení rodičia, príspevok na prevádzku MŠ za mesiac september 2018 sa bude platiť v dňoch 17.09. (pondelok) a 18.09. (utorok) 2018. Prosíme o dodržanie termínu. Ďakujeme.

—————

Poplatky v MŠ

12.09.2018 13:31
Na rodičovských združeniach konaných 10. a 11. septembra 2018 Boli odsúhlasené nasledovné poplatky: - 40 € ZRŠ - v dvoch splátkach na účet OZ Zdravko : SK75 5600 0000 0087 4797 4002                   prvá splátka...

—————

Rodičovské združenie

29.08.2018 09:08
Vážení rodičia, pozývame Vás na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční nasledovne : na Trnavskej ulici : 10.septembra o 16:00 hod. na Varšavskej ulici : 11. septembra o 16:00 hod. Program RZ: 1. Privítanie 2. Hospodárenie s financiami 3. Školský úporiadok 4. Odsúhlasenie príspevku RZ 5....

—————

Začiatok školského roka

29.08.2018 09:02
Milí rodičia, milé deti, pomaly sa končia prázdniny a materská škola a jej zamestnanci sa už pripravujú na nový školský rok. Materská škola je už vyupratovaná, vyblískaná a hračky už len čakajú na svojich kamarátov - detičky, ktoré už do materskej školy chodili ale aj na tie, ktoré prvý krát prídu...

—————

Odhlasovanie zo stravy

18.11.2015 12:18
Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy vždy v kuchyni,  alebo na pevnú linku :  MŠ Trnavská : 041/5253103 MŠ Varšavská: 041/5630071 Prosíme, neodhlasujte deti zo stravy u p. učiteliek na triede. Za porozumenie ďakujeme

—————


TENTO MESIAC PRIPRAVUJEME

Beh zdravia

Keď chceme byť zdraví, musíme aj trošku športovať. A my zdraví chceme byť, preto si na konci septembra urobíme Beh zdravia.

Materská škola informuje

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Tento mesiac plánujeme

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda, piatok : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok, piatok : 14:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede