OZNAM

Príspevok na prevádzku MŠ

04.11.2018 20:48
Vážení rodičia, príspevok na prevádzku MŠ za mesiac november 2018 sa bude platiť v dňoch 07.10. (streda) a 08.11. (štvrtok) 2018. Prosíme o dodržanie termínu. Ďakujeme.

—————

Oboznamovanie sa s anglickým Jazykom

01.10.2018 14:52
                                          Milí rodičia, prvá lekcia krúžku Oboznamovanie...

—————

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

14.09.2018 10:08
V školskom roku 2018/2019 budú prázdniny v týchto termínoch Prázdniny.docx (11,4 kB)

—————

Poplatky v MŠ

12.09.2018 13:31
Na rodičovských združeniach konaných 10. a 11. septembra 2018 Boli odsúhlasené nasledovné poplatky: - 40 € ZRŠ - v dvoch splátkach na účet OZ Zdravko : SK75 5600 0000 0087 4797 4002                   prvá splátka...

—————

Odhlasovanie zo stravy

18.11.2015 12:18
Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy vždy v kuchyni,  alebo na pevnú linku :  MŠ Trnavská : 041/5253103 MŠ Varšavská: 041/5630071 Prosíme, neodhlasujte deti zo stravy u p. učiteliek na triede. Za porozumenie ďakujeme

—————


TENTO MESIAC PRIPRAVUJEME

 

Deň otvorených dverí

Chcete vidieť, čo robíme v Materskej škole? Prídite sa pozrieť. Pri príležitosti Dňa materských škôl sme pre Vás pripravili deň otvorených dverí. Od ráne môžete úprísť medzi nás a pozrieť sa ako sa hráme, cvičíme, učíme.... Tešíme sa na Vás.
 
Rozpis:       
Lienky         :15. novembra 2018
Motýliky       : 8.novembra 2018
Rybičky        : 8. novembra 2018
Sovičky        : 5. novembra 2018
Mravčekovia : 15.novembra.2018
Včielky         : 15.novembra.2018
Stonožky     :  Termín oznámime dodatočne

Kanysterapia

Viete, čo je kanysterapia? My to už vieme. Je to liečenie pomocou psíkov. Aj  k nám tento mesiac prídu psíkovia, krásni, bieli, huňatí. A dokážu liečiť. Budeme sa s nimi môcť pohrať a pomaznať. 

Materská škola informuje

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Tento mesiac plánujeme

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede