OZNAM

Stanovisko mesta k autobusovej preprave

17.07.2019 21:20
Vážení rodičia, mesto poskytlo nasledujúce stanovisko k Vašej požiadavke autobusovej prepravy detí z Vlčiniec na Solinky.

—————

Poďakovanie

12.07.2019 10:31
Tak a sme presťahovaní. Bola to riadna fuška. Ale všetko sme v pohode zvládli. Ďakujem celému personálu materskej školy za aktívne balenie a sťahovanie.  Veľmi pekne ďakujem aj rodičom, ktorí nám prišli pomôcť pri balení:  starej mame Matejka Kubalu,  maminke Zimenovej, maminke...

—————

Hľadáme kuchárky

26.06.2019 11:25
  Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne  hlavnú kuchárku  a pomocnú kuchárku na trvalý pracovný pomer . Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na hlavnú kuchárku:  - výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie o...

—————

ZŠ Limbová

17.06.2019 18:28
Vážení rodičia, Takto vyzerajú momentálne priestory v ZŠ Limbová, do ktorých sa budeme sťahovať. Momentálne sa maľujú. A keď ich upravíme naším nábytkom a hračkami, budú vyzerať ešte lepšie. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste vyplnili tabuľky ohľadom dopravy na ZŠ Limbová v školskom roku...

—————

STRAVNÉ PRE PREDŠKOLÁKOV OD 1.1.2019

18.12.2018 21:40
V súvislosti so zmenou zákona 544/2010 o „dotáciách na stravu“ sa menia pravidlá poplatkov za stravu pre deti, ktoré majú rok pred vstupom do 1. ročníka Základnej školy. Doterajšia hodnota stravného pre dieťa na jeden obed pri celodennom pobyte v MŠ (1,19 € na nákup potravín + 0,10 €...

—————


Materská škola informuje

Prestavba MŠ

27.05.2019 14:00
Vážení rodičia, vzhľadom na to, že sa šíria rôzne správy o začiatku nového školského roku, podávam aktuálnu informáciu. MŠ na Trnavskej ulici sa bude nadstavovať a rekonštruovať. Kedy sa začne, ako dlho bude prestavba trvať a ako budeme od 1. septembra fungovať je zatiaľ v riešení Mestekého úradu....

—————

Asistent učiteľa

19.05.2019 22:53
  Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  uväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 2. septembra 2019 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: - úplné stredné pedagogické vzdelanie alebo Prvý...

—————


Tento mesiac plánujeme

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede