OZNAM

Príspevok na prevádzku MŠ

28.01.2018 22:48
Vážení rodičia, príspevok na prevádzku MŠ za mesiac FEBRUÁR 2018 sa bude platiť v dňoch 07.02. (streda) až 08.02. (štvrtok) 2018. Prosíme o dodržanie termínu.

—————

Hlavná kuchárka

28.01.2018 22:26
Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku. Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na hlavnú  kuchárku:  - výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie, že sú    zdravotne a odborne spôsobilé na výkon...

—————

Termíny poplatkov

19.09.2017 21:14
Príspevok na prevádzku MŠ vo výške 17,00 € sa platí vždy do 10-teho v mesiaci na triede u paní učiteliek   Poplatok za stravu sa platí mesiac dopredu do 30-teho predchádzajúceho mesiaca: - šekom na pošte - platbou v banke - internetbankingom Ako variabilný symbol napíšte číslom mesiac a rok,...

—————

Odsúhlasené poplatky

19.09.2017 20:53
Vážení rodičia, na pleníárnych schôdzach ZRŠ boli odsúhlasené nasledovné poplatky :   Príspevok ZRŠ : 40,00 € na rok platí sa v dvoch splátkach : 20,00 € do 30.9.2017 20,00 € do 28.2.2018 Je možné zaplatiť naraz celú sumu   Príspevok do triedneho fondu : 3€/mesiac na každé dieťa  ...

—————

Odhlasovanie zo stravy

18.11.2015 12:18
Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy vždy v kuchyni,  alebo na pevnú linku :  MŠ Trnavská : 041/5253103 MŠ Varšavská: 041/5630071 Prosíme, neodhlasujte deti zo stravy u p. učiteliek na triede. Za porozumenie ďakujeme

—————


TENTO MESIAC PLÁNUJEME

 


Letná materská škola

Vážení rodičia,

 

Nakoľko bol veľký záujem o letnú MŠ, bude otvorená aj MŠ Varšavská.  Deti, ktoré boli prihlásené na prvý termín letnej MŠ do Materskej školy Borodáča 7, budú v tomto termíne chodiť do MŠ Varšavská.

 


Karneval

Huráááááá! A je tu zase karneval. Budeme šantiť, tancovať a hádať, kto je pod maskami schovaný. Tento veľký deň bude 7. februára 2018 na oboch materských školách od 9:00 hod. Tešíme sa na krásne masky.

Zimná olympiáda

Vo februári sa začínajú zimné olympijské hry. A my si ich urobíme aj v našej materskej škole. Len aby sme mali dostatok snehu. Možno sa raz dostaneme na naozajstnú olympiádu.

Materská škola informuje

Zátvor MŠ Varšavská

06.02.2018 14:50
Vážení rodičia, z nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline bude materská škola na Varšavskej ulici zatvorená pre vysoký výskyt chrípkového ochrenia včase od 7.2. ( streda) do 13.2. ( utorok )2018. Prevádzka bude obnovená 14.2.2018 ( streda ). Zároveň sa na tejto MŠ posúva...

—————

Hlavná kuchárka

28.01.2018 22:23
Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku. Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na hlavnú  kuchárku:  - výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie, že sú    zdravotne a odborne spôsobilé na výkon...

—————


Tento mesiac plánujeme

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071