2 % pre MŠ Trnavská

VÁŽENÍ RODIČIA

Rodičovské združenie pri MŠ Trnavská založilo občianske združenie pod názvom Zdravko,  Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina za účelom poberania sumy do výšky 2% z daní. Tieto finančné prostriedky musia byť použité  na nákup pomôcok, ktoré slúžia na rozvoj vedomostí, schopností, a talentu našich detí alebo zvľadenie prostredia MŠ. Po siedmich veľmi úspešných rokoch Vás v mene RZ prosím o opätovné poukázanie sumy do výšky 2% z Vašich daní.

 

Pýtate sa ako?

Je to jednoduché. Stačí navštíviť Vašu mzdovú učtáreň a požiadať o  Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (85,8 kB) a priniesť spoločne s vypísaným Vyhlásením o poukázaní su my do výšky  2%  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (129,5 kB)do Materskej školy, alebo osobne na Daňový úrad. Rodičia, ktorí sú samostatne zárobkovo činné osoby a budú podávať samostatné daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2016 majú možnosť poukázať 2% priamo v daňovom priznaní.

 

V prípade nejakých otázok a nejasností prosím kontaktujte riaditeľku MŠ.   

 

Vopred veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa nám spoločne podarí pomôcť našim deťom.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede