Vedenie Materskej školy :

 

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová

 

Zástupkyňa riaditeľky : Mgr. Želmíra Škulcová

                                    Bc. Janka Polačeková

 

Vedúca školskej jedálne : Janka Gozma Keblovská