Prevádzkoví zamestnanci

Zamestnanci školskej jedálne :

Vedúca školskej jedálne : Lucia Mihálková

Hlavná kuchárka : Eva Cimermanová

                              Ľubomíra Kucharčíková

Kuchárky :    Emília Melišíková

                         Helena Adamusová

                     Mariana Mintúchová

 

Prevádzkoví zamestnanci :

Bc. Eva Kubová

Zuzana Ďuriníková

Iveta Kotyková

Monika Stolečnanová

Monika Petreková


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede