Zverejňovanie faktúr a objednávok

Zverejňovanie faktúr a objednávok podľa platného zákona 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

Objednávky a faktúry za Materskú školu sú od 1.1.2015 zverejňované na stránke mesta:

 Mesto Žilina - oficiálne stránky - E-Gov - zmluvy, faktúry TU, objednávky TU.

     
                                                        2015
 
Školská jedáleň Objednávky 1. 2015.pdf (1,1 MB)
Školská jedáleň Faktúry 1. 2015.pdf (1,2 MB)
Materská škola faktúry na web január 2015.xlsx (9,1 kB)
Školská jedáleň Objednávky ŠJ - február 2015.pdf (1,4 MB)
Školská jedáleň Faktúry ŠJ -február 2015.pdf (1,4 MB)
Materská škola faktúry na web február 2015.xlsx (10,3 kB)
Školská jedáleň                       Objednávky marec 2015 ŠJ.pdf (1,4 MB)  
Školská jedáleň                        Faktúry ŠJ-marec 2015.pdf (1,5 MB)  
Materská škola                        faktúry na web marec 2015.xlsx (10,9 kB)  
Školská jedáleň ŠJ Objednávky apríl 2015.pdf (1,3 MB)
Školská jedáleň ŠJ-faktúra apríll 2015.pdf (1,4 MB)
Materská škola faktúry apríl 2015.xlsx (10 kB)
Školská jedáleň ŠJ-objednávky máj,mún 2015.jpg (461066)
Školská jedáleň ŠJ-faktúry jún 2015.jpg (453,1 kB)
Školská jedáleň ŠJ ojednávky 2015.pdf (1,3 MB)
Školská jedáleň ŠJ Faktúry september 2015.pdf (1,4 MB)
Materská škola  
Školská jedáleň Objednávky október.pdf (1,8 MB)
Školská jedáleň ŠJ faktúry október 2015.pdf (1,6 MB)
Materská škola faktúry na web október 2015.xlsx (17 kB)
Školská jedáleň Objednávky november.pdf (1,5 MB)ŠJ-faktúry november 2015.pdf (1,6 MB)
Školská jedáleň ŠJ-faktúry november 2015.pdf (1,6 MB)
Materská škola faktúry na web november 2015.xlsx (17,9 kB)


2016

Školská jedáleň  
Školská jedáleň  
Materská škola faktúry na web január 2016.xls (22 kB)
Materská škola január.xlsx (9,5 kB)
Školská jedáleň  
Školská jedáleň  
Materská škola február 2016.xlsx (10,5 kB)
Materská škola Objednávky Február 2016.xlsx (9,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ-objednávky 3,4 2016.jpg (324,5 kB)
Školská jedáleň  
Materská škola Objednávky Marec 2016.xlsx (10,3 kB)
Materská škola Objednávky Marec 2016.xlsx (9,7 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky apríl, máj 2016.jpg (487,6 kB)
Školská jedáleň ŠJ-Faktúry apríl 2016.jpg (370,1 kB)
Školská jedáleň ŠJ faktúäry máj 23016.jpg (553,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky apríl, máj 2016.jpg (487,6 kB)

Školská jedáleň ŠJ objednávky 6-2016.odt (15,1 kB)
Školská jedáleň ŠJ faktúry 6-2016.doc (264 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky jul 2016.odt (12,1 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktúry júl 2016.odt (12,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ Objednávky 8-2016.odt (12,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ faktúry 8 -2016.odt (12,9 kB)
Školská jedáleň ŠJ objednávky - september 2016 (1).odt (8,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ faktúry - september 2016.odt (8,4 kB)

Školská jedáleň ŠJ - objednávky 10.2016.odt (21,2 kB)
Školská jedáleň ŠJ-Faktúry 10.2016.odt (21,8 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky november 2016.odt (9,6 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktúry november 2016.odt (9,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky december.odt (9,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - Faktúry december.odt (9,5 kB)

        2017

 

Školská jedáleň ŠJ- objednávky 1-2017.odt (15,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktury 1-2017.odt (15,8 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky 2-2017.odt (16,3 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktúry 2-2017.odt (16,6 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky marec 2017.odt (9,6 kB)
Školská jedáleň ŠJ -faktúry marec 2017.odt (9,9 kB)
      
Školská jedáleň ŠJ - objednávky apríl 2017.odt (49,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - Faktúry apríl 2017.odt (52,7 kB)
    
Školská jedáleň ŠJ - objednávky máj 2017 (1).odt (49,2 kB) 
Školská jedáleň ŠJ - faktúry 5-2017.odt (52,9 kB)
Školská jedáleň ŠJ -objednávky jún 2017 (1).odt (41,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ -faktúry jún 2017 (2).odt (45,4 kB)
      
Školská jedáleň ŠJ objednávky 7-2017.odt (9,3 kB)
Školská jedáleň ŠJ faktúry 7-2017.odt (10,3 kB)
Školská jedáleň                            ŠJ -objednávky 9-2017 (1).odt (49,2 kB)
Školská jedáleň                             ŠJ -faktúry 9-2017 (2).odt (54,9 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky 10-2017.odt (9,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktúry 10-2017.odt (10,6 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky 11-2017(3).odt (9,6 kB)
Školská jedáleň ŠJ - Faktúry 11-2017.odt (10,9 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky 12-2017.odt (9,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - Faktúry 12-2017.odt (10,8 kB)
     2018

Školská jedáleň ŠJ-objednávky 1-2018.odt (9,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ - Faktúry 1-2018.odt (10,7 kB)
      
Školská jedáleň ŠJ - objednávky 2-2018.odt (9,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ - Faktúry 2-2018.odt (10,7 kB)
     
Materská škola Komunálny odpad za r. 2017 - MŠ Trnavská.pdf (403,3 kB)
Materská škola Komunálny odpad za r. 2017 - MŠ Varšavská.pdf (394,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktúry máj 2018.odt (10,5 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky máj 2018.odt (9,4 kB)
Školská jedáleň ŠJ - objednávky 7-2018.odt (9,2 kB)
Školská jedáleň ŠJ - faktúry 7-2018.odt (10,3 kB)
Školská jedáleň objednávky Trnavská 9- 2018.odt (8,4 kB)
Školská jedáleň Faktrúry 9-2018.odt (8 kB)
Školská jedáleň Objednávky VARŠAVSKÁ 8,9.-2018.odt (7,8 kB)
Školská jedáleň Faktúry 8,9-2018.odt (8,5 kB)
Školská jedáleň Trnavská objednávky TR.(10-2018).odt (7,8 kB)
Školská jedáleň Trnavská Faktúry 10-2018 Trnavská.odt (8 kB)
Školská jedáleň Varšavská Objednávky VARŠ (10-2018).odt (7,2 kB)
Školská jedáleň Varšavská Faktrúry Var (10-2018).odt (7,3 kB)
Školská jedáleň Trnavská Objednávky 11-2018- Trnavská.odt (7,9 kB)
Školská jedáleň Trnavská Faktúry - Trnavská 11-2018.odt (8,1 kB)
Školská jedáleň Varšavská Faktúry Varšavská 11-2018.odt (7898)
Školská jedáleň Varšavská Objednávky Varšavská 11-2018.odt (7,6 kB)
Školská jedáleň Trnavská objednávky december 2018 Trnavská.odt (7,5 kB)
Školská jedáleň Trnavská Faktúry december 2018 Trnavská.odt (7,6 kB)
Školská jedáleň Varšavská Objednávky december 2018 Varšavská.odt (7,1 kB)
Školská jedáleň Varšavská Faktrúry december 2018 Varšavská.odt (7,1 kB)


 

BIDVest 1.jpg (441 kB)

 

 

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede