Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy Trnavská 2993/21 sa koná 2. - 6. mája . Presný termín vyhlasuje MÚ Žilina.  Deti sa do materskej školy prijímajú spravidla k začiatku školského roka, prípadne ak sa uvoľní miesto aj v priebehu školského roka, na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ . K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a prefotený preukaz poistenca. Materská škola je štátna a zriaďovateľom je mesto Žilina
 

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa :

  • prihlášku
  • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa
  • prefotenú kópiu kartičky poistenca
  • pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza
  • papučky (nie šlapky!!!)
  • náhradné veci na prezlečenie ( najmenšie deti aj viac kusov)
  • cvičebný úbor (len predškoláci)
  • pyžamko
  • uteráčik

Tlačivá

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole č. 17/2012  Mesto Žilina.doc (151,5 kB)

 

Evidenčný lístok   Evidencný listok_ms.doc (31,5 kB)

Splnomocnenie     Splnomocnenie_ms.doc (31 kB)

Prihláška do MŠ  Prihláška do MŠ.doc (39,5 kB)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf (66,1 kB)

 

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede

Mesto ŽILINA

Materská škola je štátna a zriaďovateľom je mesto Žilina.

 

 

 

 

OFICIÁLNE STRÁNKY MESTA