V knihe návštev môžete zanechať odkaz k našej činnosti, môžete pridať váš názor, prípadne záujem o spoluprácu v oblasti aktivít  vaších detičiek našej škôlky.

Pri registrácií stačí použiť vaše meno, žiadame vás o rešpektovanie pravidiel slušnosti a dobrých mravov.


Kniha návštev

Dátum: 05.10.2011

Vložil: administrátor

Titulok: odpoveď Majke

Tím webovej stránky ďakuje za uznanie. Budeme sa snažiť, aby stránka bola zaujímavá. Rodičia a široká verejnosť tu nájdu informácie o činnosti materskej školy, o pripravovaných akciách ako aj dokumenty týkajúce sa materskej školy.

Odpovedať

—————

Dátum: 30.09.2011

Vložil: Majka

Titulok: poďakovanie

chcela by som poďakovať celému týmu spracovateľov webovej stránky alebo po novom administrátorom . Stránka Vašej materskej školy je krásna a priehlaná, nájdem tu čo potrebujem. Iné materské školy by si mali zobrať príklad. Úvodná stránka je super!!!
Je to reprezentácia celej materskej školy.

Odpovedať

—————

Dátum: 20.11.2010

Vložil: Monika

Titulok: super stránka

chcem popriať veľa uspechov pri tvorbe stránok. Vaša stránka je naozaj super. Možno by ste mali zverejniť viac fotiek s detičkami. s pozdravom Monika.P

Odpovedať

—————Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede