Kontaktujte nás 

 Ak potrebuje získať odpovede na svoje otázky alebo potrebujete poradiť, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu.   

Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty.

    

 

Píšete riaditeľke MŠ                          trnavskams@gmail.com

 

Píšete rodičovskému združeniu           mstrnavska@azet.sk
 
Píšete administrátorovi stránky          mstrnavska@szm.sk                    

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede