trieda : MOTÝLIKA EMANUELA

          Iva Blašková

·         Katarína Andreuttiová       

 

 

trieda : LIENKY BODKULIENKY       

          Bc. Alena Tisoňová   

          Jarmila Labantová   

 

trieda : RYBYČKY EVIČKY

          Mgr. Elena Kubalová

·         Janka Saganová

          Ľudmila Liptáková

 

trieda : MÚDREJ SOVY

           Mgr. Želmíra Škulcová

            Janka Pavlíková

 

trieda : VČIELKY MAJKY

·         Bc. Janka Polačeková

·         Mgr. Lucia Sirotová

 

trieda : STONOŽKY ELIŠKY

            Bc. Erika Klimeková

            Mária Trnovcová          

 

trieda : MRAVČEKOV     

          Jana Strnová

·         Bc. Mária Měkynová

 
 

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede