Archív článkov

ZŠ Limbová

17.06.2019 18:28
Vážení rodičia, Takto vyzerajú momentálne priestory v ZŠ Limbová, do ktorých sa budeme sťahovať. Momentálne sa maľujú. A keď ich upravíme naším nábytkom a hračkami, budú vyzerať ešte lepšie. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste vyplnili tabuľky ohľadom dopravy na ZŠ Limbová v školskom roku...

—————

Rodičovské združenie - novoprijaté deti

12.06.2019 13:01
Vážení rodičia, Pozývame Vás na informačné rodičovské združenie novoprijatých detí, ktoré sa uskutoční 19.6.2019 o 15:30 v MŠ Varšavská.

—————

Polatok za MŠ

09.06.2019 21:42
Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina   VÁŽENÍ  RODIČIA ,     PRÍSPEVOK  NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  VÝDAVKOV  V   MATERSKEJ  ŠKOLE  podľa § 28 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z . a VZN č.17/2012 za mesiac jún 2019 17,- € sa...

—————

Schôdza RZ

09.06.2019 21:25
Vážení rodičia, Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13.6.2019 o 16:00 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná, nakoľko sa bude prejednávať rekonštrukcia MŠ a s tým súvisiace zmeny v prevádzke MŠ.  

—————

Odovzdávanie rozhodnutí

05.06.2019 13:47
Vážení rodičia,   Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do  Materskej školy sa budú odovzdávať rodičom  do vlastných rúk v nasledujúcich dňoch : 12. júna 2019 v čase 7:30 – 14:00 hod. 13. júna 2019 v čase 12:30 – 15:30 hod. u riaditeľky MŠ.

—————

Prestavba MŠ

27.05.2019 14:07
Vážení rodičia, vzhľadom na to, že sa šíria rôzne správy o začiatku nového školského roku, podávam aktuálnu informáciu. MŠ na Trnavskej ulici sa bude nadstavovať a rekonštruovať. Kedy sa začne, ako dlho bude prestavba trvať a ako budeme od 1. septembra fungovať je zatiaľ v riešení Mestekého úradu....

—————

Prestavba MŠ

27.05.2019 14:00
Vážení rodičia, vzhľadom na to, že sa šíria rôzne správy o začiatku nového školského roku, podávam aktuálnu informáciu. MŠ na Trnavskej ulici sa bude nadstavovať a rekonštruovať. Kedy sa začne, ako dlho bude prestavba trvať a ako budeme od 1. septembra fungovať je zatiaľ v riešení Mestekého úradu....

—————

Asistent učiteľa

19.05.2019 22:55
    Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  uväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 2. septembra 2019 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: - úplné stredné pedagogické...

—————

Asistent učiteľa

19.05.2019 22:53
  Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  uväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 2. septembra 2019 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: - úplné stredné pedagogické vzdelanie alebo Prvý...

—————

PLATENIE ZA LETNÚ MŠ

10.05.2019 12:57
Vážení rodičia Poplatky za letnú MŠ  sa budú uhrádzať v čase od 10. - 11. júna 2019 nasledovne : Za stravu na účet :   SK41 5600 0000 0003 3038 6006   Na prevádzku MŠ na účet :   SK17 5600 0000 0003 5529 4001    Ak nebude na účte MŠ poplatok za stravu a MŠ do...

—————


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede