Deň Jablka

29.10.2013 20:07

 Jeseň nám priniesla samé vitamíny. Naučili sme sa ako sa volajú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny a ako vyzerajú. A nielen to. Urobili sme si hostinu - vítaminovú bombu.

—————

Späť


Beh zdravia

Chcete byť zdraví? Skuste to ako my - zabehajte si s nami.


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede