Školský rok 2017/2018


Dramatizácia

Zahrali sme si rozprávku - Domček, domček kto v tebe býva?


Tekvičkové popoludnie

Vyroba tekvičiek na halloween s deťmi a ich rodičmi.


Pečenie vianočného pečiva

Aj v triede Mravčekov začali rozvoniavať blížiace sa Vianoce.


Vianočná besiedka

S milými a hrejivými slovami deti Mravčkov odprezentovali vianočnú besiedku venovanú ich najmilším osobám.


Pekní na Deň rodiny

Deň rodiny vyparádených mravčekov...

Prípravy na MDD

Blíži sa MDD a tak si deti z Mravčkov vyrobili indiálske čelenky, aby sme sa stali indiánskými detičkymi, ktoré majú tiež sviatok všetkých detí

Turistická vychádzka

Slniečko nám svietilo, batôžky pripravené a tak sme sa vybrali na turistickú vychádzku k blízkemu jazierku. Občerstvili sme sa, pohrali a spokojní sme sa v zdraví vrátili...

Školký rok 2018/2019


Naši najmenší a najmladší Mravčekovia

Vitajte, ahojte! 
Toto je trieda našich najmenších detičiek Mravčekov. Pomaly si zvykáme, že nie sme s maminkami.
Keď už neplačkáme papáme dobre jedlá, ktoré n ám chutia a pomaličky záčiname s pani učteľlkami aj tvoriť. 

Tvorivé jesenné popoludnie u Mravčekov

Jedno krásne popoludnie sme s Mravčekmi a ich rodičmi vyrábali rôzne jesenné postavičky z darov zeme, ktoré nám pani jeseň v toto ročné obdobie ponúka.

Veď posúdťe sami ako sa nám to podarilo :)

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede