Školský rok 2015/2016


Tvorivé dielne

Na tvorivých dielňach Tekvice, rodičia spolu so svojimi deťmi ukázali tvorivosť a fantáziu pri vyrezávaní tekvičiek.


Jesenné práce

Aj my najmenší sa zapájame do jesenných prác na školskom dvore.

Školský rok 2016/2017


Všetci sme tu kamaráti, všetci sa tu máme radi


Veľmi radi cvičíme, zdravie si tým tvrdíme


Mravčekovia upratujú, na zimu sa pripravujú


Šikovné sme detičky, vyrežeme  tekvičky 


Mravčekovia poslúchali, Mikuláša privítali


Sedenia s logopedičkou

Teta logopedička s na mi cvičila naše jazýčky.

Dáždniček

Klope, klope dáždik na farebný dáždnik....

Kámoši a kámošky

Je nás v triede veľa a všetci sme kamaráti.

Kanisterapia

Mali sme super návštevu. Krásnych a milých psíkov
 

Kvietky

Prišla jar a všetko naokolo kvitne. Aj u nás v triede.

Karneval

Hurááááááááááá, karneval

Talentmánia

Máme triedu plnú nádejných talentov.

Pani zubárka

Umývate si zuby? Je to veľmi dôležité. Prišla nám o  tom porozprávať aj teta zubárka.

Posedenie pri čajíku

Naše mamičky mali svoj sviatok. A my sme ho s nimi oslávili posedením pri čajíku.

Školský rok 2017/2018


Dramatizácia

Zahrali sme si rozprávku - Domček, domček kto v tebe býva?


Tekvičkové popoludnie

Vyroba tekvičiek na halloween s deťmi a ich rodičmi.


Pečenie vianočného pečiva

Aj v triede Mravčekov začali rozvoniavať blížiace sa Vianoce.


Vianočná besiedka

S milými a hrejivými slovami deti Mravčkov odprezentovali vianočnú besiedku venovanú ich najmilším osobám.


Pekní na Deň rodiny

Deň rodiny vyparádených mravčekov...

Prípravy na MDD

Blíži sa MDD a tak si deti z Mravčkov vyrobili indiálske čelenky, aby sme sa stali indiánskými detičkymi, ktoré majú tiež sviatok všetkých detí

Turistická vychádzka

Slniečko nám svietilo, batôžky pripravené a tak sme sa vybrali na turistickú vychádzku k blízkemu jazierku. Občerstvili sme sa, pohrali a spokojní sme sa v zdraví vrátili...

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda, piatok : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok, piatok : 14:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede