fotogaléria stonožky Elišky


Školský rok 2015/2016


Tvorivé dielne

Na tvorivých dielňach Tekvice, rodičia spolu so svojimi deťmi ukázali tvorivosť a fantáziu pri vyrazávaní tekvičiek.

Medovníčky

Predvianočný čas sme trávili a rodičmi a starými rodičmi aj pri pečení medovníkov.

Školsský rok 2016/2017


Zimné hry

Predškoláci sme už veľkí, zimné hry nás bavia všetkých

Valentín

Valentín sme oslávili, valentínky vyrábali.  Sú to z lásky darčeky, pre ockov a maminky

Beseda

Rodičia predškolákov sa mali možnosť strenúť s p. učiteľkami z 1. ročníkov ZŠ Karpatská a Martinská a so špeciálnou pedagogičkou. Tieto im odpovedali na otázky týkajúce sa vstupu detí do 1. ročníka ZŠ.

Karneval

Karnevalová zábava u stonožiek.

Gymnastické dopoludnie

Ika tika gymnastika, stonožkám sa dobre dýchaa

Turistická vychádzka

Dobre sme sa obuli, na turistiku sa Stonožky vybrali

MDD

To bolo radosti na hradoch...

Deň matiek

Posedenie pri čajíku s mamičkami u Stonožiek.

Školský rok 2017/2018


Stonožky sú kamaráti

Všetci sme tu kamaráti, všetci sa tu máme radi.

Cvičíš, cvičím, cvičíme

Veľmi veľa cvičíme, tým si zdravie tvrdíme.

Naše zúbky

Kto chce zdravé zúbky mať, musí si ich umývať.

Plné brušká

Lepšie sa nám učí, keď máme plné brušká.

Múdre hlavičky

Všetci múdri budeme a do školy pôjdeme.

Svietiaci nosálik

Maminka, tatinko a ja stonožka sme si vyrobili svietiaceho nosáľa.

Medovníčky

Vianoce bez medovníčkov by nemohli byt, preto sme pekne začali piecť a zdobiť.

Dopraváčik

Auto, loď a vláčik, to je náš stonožkový skvelý dopraváčik.

Vianočná besiedka

Vianoce sme privítali vianočným pásmom pre našich najdrahších.

Sánkovačka 

Stonožková sánkovačka v zime je úplne super.

Stanú sa z nás školáci

Išli sme sa pozrieť, kde budeme chodiť do školy.

Otvorená hodina ZŠ Martinská

Stonožky na návšteve ZŠ Martinská v triede prváčikov.

Výlet na letisko v Hričove

Takýto úžasný deň mali naši predškoláci, ktorí navštívíli najbližšie letisko v Hričove. Okrem rôznych lietadiel, ktoré vidieli sa z nich na chvíľu stali aj piloti....

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda, piatok : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok, piatok : 14:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede