Školský rok 2017 - 2018


Deň otvorených dverí

V našej škôlke je Deň otvorených dverí .Mamy, babky a j súrodenci sa prišli pozrieť ako sa hráme, cvičíme, čo sa učíme. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo sme sa rozprávali o ľudskom tele. Všetci sme sa spoločne oboznámili zo záhadami ľudského tela, pracovali sme na magnetickej tabuli, tvorili sme kostru ,kreslili, lepili. Spoločne sme prežili úspešný deň plný zážitkov.

 


Jesenné práce

 

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.

Usilovné sovičky vytiahli aj hrabličky. Všetko lístie pohrabali a na kôpky poskladali. Ježko Bežko hľadá dom, ukryje sa rýchlo v ňom, v mäkkom lístí pod stromom.


Tekvičky

Huhu huhu huhu prišiel strašiak z juhu! Oteckovia aj mamičky prišli zdobiť tekvičky. Bola to fajn zábava, v ktorej každý vyhráva .To je krásna tekvičková výstava.

 


Medovníčky

Naše sovičky s mamičkami piekli sladké medovníčky pre seba a pre detičky. Škorica tu rozvoniavala bola to nálada vianočná pravá.

 


Mikuláš

Dňa 6.decembra naše sovičky navštívil štedrý dedko Mikuláš. Naše detičky sovičky spievali mu pesničky a rozprávali básničky za sladké balíčky.

 


Vianočné besiedka

Dňa 13.12.2017 sme vianočnú besiedku mali, a že sme sa radovali. V našej vianočnej tržnici ponúkli sme vianočné dobroty, k tomu sladký punč a medovníčky, prekvapenie pre ockov, mamičky, dedkov a aj babičky. Krásne sviatky sme si vinšovali a do nového roku zdravie, šťastie sme si zaželali.

 


Divadlo

Dňa 18.1.2018 nás navštívilo divadielko zo Žiliny, ktoré nám zahralo divadlo O neposlušnej Alici. Deťom sa divadielko páčilo, všetci tlieskali a spievali, i spoločne zabávali.

 


Kanysterapia

Dňa 23.1.2018 sme sa zúčastnili predstavenia, v ktorom účinkovali aj psíky  Orchidea a Odysea spojené s kanisterapiou pre deti. Deti mali možnosť spoznať povahu psíkov, ich schopnosti, zahrať sa s nimi. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

 


Karneval

Na známosť sa všetkým dáva, že je v škôlke veľká sláva! Princezné aj piráti, všetci sú tu vysmiaty.

Dňa 7. 2.2018 sme mali Karneval, vyzdobená trieda a v nej deti v maskách od výmyslu sveta. Bolo veľmi veselo ,dávno nám tak nebolo. Fantastické koláčiky od mamičky napečené , mali sme skvelé občerstvenie .Tanec, hry a zábava, všade hudba vyhráva.

 


Návšteva ZŠ Karpatská ,gymnastický krúžok

Dňa 13. 3. sme sa hrali na školákov. V krásnej veľkej telocvični sme si vyskúšali rôzne náradie, preliezali sme prekážky, skákali ,cvičili rôzne akrobatické cviky. Tety trénerky sa nám venovali a nám sa to veľmi páčilo, Tešíme sa, že sa čoskoro staneme žiakmi tejto super školy!

 


Zvieratká na gazdovskom dvore

Tento týždeň bolo v našej triede veľmi veselo. Hrali sme na zvieratká, prezerali knihy, encyklopédie, pozerali rozprávky o zvieratkách. Niektoré deti si svojich miláčikov priniesli do škôlky a naša trieda sa zmenila na malý zverinec!

 


Sviatok všetkých detí

A takto sme oslávili náš veľký deň. Náš školský dvor sa premenil na  rozprávkovú krajinu . Čakali nás rôzne atrakcie -trampolína, skákacie hrady a súťaže. K tomu nám vyhrávala veselá muzika a bol to super deň. V triede nám p. uč. rozdali darčeky a malé občerstvenie. Ďakujeme!

 


Súťaž na kolobežkách

Dňa 7.6. sme súťažili na kolobežkách. Súťažili sme vo dvojiciach a každý chcel vyhrať. Pani uč. nás odmenili za odvahu a obratnosť medailami a cukríkmi.

Tešíme sa na ďalšie súťaže!

 


Školský rok 2018/2019


Mikuláš

 

Mikuláško drahý strýčko navštívil aj našu materskú školičku. Prišiel včas, medzi Sovičky zas. Pekne sme ho privítali, pesničky a básničky sme mu zaspievali. Tešíme sa zas, že o rok príde opäť  medzi nás.

 


Medovníky

Tak ako každý rok  i tento školský rok sme v našej materskej škole s pomocou

 našich mamičiek, ockov i babičiek piekli pred vianočnými sviatkami medovníky.

Nálada bola vianočná, medovníky sa nám podarili a našim deťom sa očká od radosti rozžiarili.

 


V Materskej škole

Každý deň sa spolu hráme, s hračkami čo v materskej škole máme. Máme autá, kocky,vlaky, postavíme paneláky. Ak si aj ty kamarát, poď sa aj ty s nami hrať. Takto prebiehajú každý deň ráno i popoludní naše spoločné hry a hrové činnosti.

 


Vianočná besiedka

Predvianočný čas sme si v materskej škole v triede Sovičky Evičky spríjemnili Vianočnou besiedkou. Všetci naši blízky sme sa zišli  a básničkami, darčekmi a  koledami sme oslávili príchod Vianoc. Bola to čarovná atmosféra, láskou naplnená i očakávaniami všetkých detí.

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede