Školský rok 2017/2018


Turistická vychádzka na Rosinky

Dňa 2.júna 2017 sme s deťmi absolvovali krátku turistickú vychádzku na Rosinky, kde deti museli zdolať nerovnomerný terén pri zostupe do cieľa vychádzky- detské ihrisko. S pomocou dobrej nálady, slniečka sa nám to úspešne podarilo. Najväčšou odmenou za zdolanie terénu bola možnosť sa hrať na detskom ihrisku a samozrejme pripravené občerstvenie.

 


Kolobežková súťaž

Dňa 7.6.2017 sa deti v materskej škole zúčastnili súťaže v jazde na kolobežkách, kde museli preukázať špecifické zručnosti pri jazde na kolobežkách s dodržaním stanovených pravidiel. Deti úspešne zvládli súťažnú disciplínu, za čo boli odmenené medailou i sladkou odmenou.


Vyhodnotenie Dopraváčika

Dňa 19.6.2017 sa deti z tried Sovičky, Rybičky Evičky z MŠ Trnavská 2993/21 a Stonožky Elišky z MŠ Varšavská 2 zúčastnili vyhodnotenia súťaže Dopraváčik v rámci všetkých materských škôl na Vlčincoch. Za vedomosti z dopravnej výchovy, bezpečnú jazdu na kolobežkách deti z triedy Rybičky získali tretie miesto, Sovičky druhé

miesto a Stonožky prvé miesto. Blahoželáme  a tešíme sa všetci.

 


Hrabeme lístie

Pani jeseň nám obliekla  prírodu do krásnych farieb. Ale tiež nám narobila neporiadok s listami a my sme ho museli upratať.

Koncert Drozdík Čimo

Teta Pažická k nám opäť zavítala s krásnou hudobnou rozprávkou Drozdík Čimo.

Tekvičky

Pozrite, ako sme tvorili a pracovali spolu s rodičmi. Vyrobili sme krásnych strašiačikov z tekvíc.

Medovníčky

Čo určite patrí k Vianociam? No predsa medovníčky. A napiekli sm eiuch veru neúrekom. Krásne, sladučké, mäkučké

Mikuláš

A predsa prišiel! A mal so sebou aj anjela a čerta. A balíčky...

Vianočná besiedka

Tichá noc, svätá noc... Vianoce sú za dverami a my sme si ich už pripomenuli besiedkou. Spolu s rodičmi sme si posedeli pri koledách a výborných koláčikoch, ktoré napiekli maminky.

Telocvičňa

Na základnej škole Martinská pripravili pre nás hodinu v telocvični. Zacvičili sme si s prvákmi niekoľko cvikov a oni nám ukázali čo všetko dokážu - skok cez švédsku bedňu, premety na kruhoch, veslovanie v kajaku, gymnastickú zostavu ... 

Karneval

Naša škôlka opäť ožila rôznymi rozprávkovými bytosťami. filmovými hrdinami a zvieracími kamarátmi. Do našej triedy zavítali aj tri čertice. Ale nebáli sme sa ich. Veď ich predsa poznáme. Všetci spolu sme si zašantili, zatancovali, zasúťažili. Škoda, že karneval trvá len jeden deň...

Školský rok 2018/2019

 

Tekvičky

To bola zábava. Vyrezávali sme a vyzdovali tekvice. Z obyčajných tekvíc sa stali všeliaké strašidielká. Pozrite aké.

Jeseň

Prišla jeseň a je potrebné porobiť na školskom dvore poriadky...

Diskotéka

Ale sme si zatancovali! Ujo Jano nás riadne rozparádil.

Rozprávka " O zlatej rybke"

Videli sme rozprávku skromnosti a chamtivosti. Ale spravodlivosť nakoniec zvíťazí.

Dopravné ihrisko

Opäť sme boli na dopravnom ihrisku. Poznávali sme a opakovali si dopravné značky.

Medovníčky

Po celej materskej škole sa rozlihala nádherná vôňa medovníčkov. Odkiaľže to ide? No predsa od nás z Rybičkovej triedy.

Mikuláš

Tak predsa prišiel! S anjelom a čertom. A priniesol nám pekné balíčky. Hádajte, kto to bol...

Karneval

Keby ste vedeli, čo sa u nás dialo.  Materská škola sa zmenila na miesto, kde sa stretli rozprávkové bytosti, filmoví hrdinovia, zvieratká, šašovia ale aj ochrancovia poriadku, lekári a hasiči. Zahrali sme sa, zatancovali a bolo riadne veselo. Uhádli ste prečo? Správne!!!!!!!!!!. Mali sme KARNEVAL.

Sánkovačka

To bola sánkovačka! Ani sane sme nepotrebovali.

Návšteva psíkov

Mali sme na návšteve kránych bielych psíkov. Boli veľmi šikovní a múdri. A nám tety dovolili, aby sme sa s nimi zahrali.

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede