Školský rok 2017/2018

 

Beh zdravia

Mali sme v MŠ krásne prekvapenie. Prišiel k nám ŤUKI a spoločne s nami si zacvičil a zabehal. Bola to zábava.

Medovníkový domček

Navštívilo nás žilinské Divadlo zo šuplíka. Dievčatá boli super, veď pozrite, ako sme sa dobre zabávali na rozprávke Medovníkový  domček.

Divadlo

Opäť k nám zavítali tety z Divadla zo šuflíka. A opäť bolo veselo.

Neposlušná Alica

Bolo u nás divadlo "Zo šuflíka" a zahhrali nám predstavenie o neposlušnej Alici, ktorú prvychoval jej malý šašo.

Ujo Jano

Aj tento rok prišiel k nám do škôlky ujo Jano s gitarou. Rozprúdil nám krv v žilách. Pozrite a presvedčte sa sami 

 


Talentmánia

V našej Materskej škole máme veľké talenty. V triede Motýlikov talentované pekárky prichystali odmeny pre účinkujúcich v škôlkarskej talentmánií. Predstavili sa nám Lienočky, ktoré svojim tančekom ukázali, že už vôbec nie sú malí, ale veľkí tanečníci. V triede Motýlikov sú šikovní aj chlapci - spevák a recitátor. Deti z triedy Rybičiek a Sovičiek nás zabavili krásnym ľudovým tancom, spevom, tancom v rytme Ča - ča. Nech sa páči, pozrite sa.


Deň rodiny

23.mája sme všetci spolu oslávili Deň rodiny, aže bolo veselooooooooooo! Pozrite si fotky.

Výlet na letisko

Boli sme na zaujímavom výlete na letisku v Dolnom Hričove. No to bolo niečo!!!!!!!!!Tie parádne lietadlá, ale i požiarnícke auto - všetko sme si riadne užili.

Olympiáda v materskej škole

Sme naozaj dobrí športovci a to sme ukázali i na našej olympiáde. Už poznáme olympíjsku zástavu, olympíjsky oheň, ba i hymnu. A víťazi sme všetci, hurááááááá.

Vesmír - planetárium

Tak toto bola naozaj paráda. Cítili sme sa ako ozajstní kozmonauti.

Školský rok 2018/2019


BEH  ZDRAVIA

Vedeli ste, že ?
Vaše pani učteľky bežia rýchlo ako srnky?
Vy sa hanbiť nechcete, preto im dnes ukážete, ako isto vaše nôžky bežia rýchlo cez prekážky.
Trnavská je škola správna, zdravé deti vychováva.

Rozprávka o zlatej rybke

Divadlo zo Šuplíka pravidelne navštevuje našu Materskú školu. Tentoraz deti videli krásne divadielko : Rozprávku o zlatej rybke, kde tých mladších zaujali herci  svojim profesionálnym výkonom a tí starší prostredníctvom rozprávky spoznali, že chamtivosť sa nevypláca.

Fašiangy

Prostredníctvom  výchovného  koncertu,  sa  deti  oboznámili  so  Slovenskými  ľudovými  tradíciami ako  sú  fašiangy , s ľudovými  krojmi  aj  krásnou  ľudovou  piesňou.

 


Cesta okolo sveta

V divadelnom predstavení "Cesta okolo sveta" sme sa dozvedeli veľ zaujímavostí. Ale ... Všade krásne , doma na Slovensku najkrajšie.

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede